Styrelsen 2019-2020

Lennart Spjut Ordförande

Lina Wassler Sekreterare

Eva Berglund Kassör

Ledamöter Tomas Björklund Anki Hartman

Arbetsgruppen Hasselöleden Lars Johansson Lars Bergman

Alklubbarna  Jan Pettersson Mikael Karlsson

Valberedning 1 år Lars Bergman och Håkan Sidén  

Revisor 2 år Lars Bergman